THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

cao dai hai ngoai

Chào mừng Quý Đồng Đạo và Quý Độc giả,

Trang COQUANDAIDIENCAODAI.ORG là bộ phận truyền thông của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại, tiếng nói của Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mang hoài bão cao cả vì sự nghiệp chung của Đạo:

  • Góp phần Bảo Thủ Chơn Truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và phổ truyền nền Chánh Giáo của Đấng Cao Đài Thượng Đế.
  • Đề cao giá trị nhân bản, hoài bão về một xã hội "Đại Đồng - Thánh Đức".
  • Phát huy tinh thần "Thương Yêu Hòa Hiệp", "Đoàn Kết Hiệp Nhứt" cùng nhau giữ vững Chơn Truyền để việc tu học và hành Đạo đúng theo Pháp Điều Tam Kỳ Phổ Độ.
    BAN QUẢN TRỊ


Thuyết Trình Giáo Lý Cao Đài và Hòa Bình: HT Phạm văn Khảm
Posted on: 10/19/2014 10:18:18 AM
Bài Thuyết Trình của Q. Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại (Hiền Tài Phạm văn Khảm) tại buổi sinh hoạt về Giáo Lý các Tôn giáo về Hòa Bình d ... xem tiếp

Vài nét sinh hoạt Đạo sự tại Thánh Thất & ĐTPM Wichita-Kansas
Posted on: 4/1/2014 11:56:39 PM
Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Wichita, Kansas: Thiết Lễ Rằm Thượng Nguơn, Cầu an, Cầu siêu, Tắm Thánh và Phát Heo Từ Thiện đến Đại Đạo Thanh Thiếu Niên Cao Đài Wichita. . . ... xem tiếp

Phát Biểu của Quyền Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện trong Lễ Bế Mạc Đại Lễ Rước Phật Ngọc Hòa Bình . .
Posted on: 1/23/2014 12:24:02 AM
Đây là thời kỳ Qui Nguyên Tam giáo, như trước đây với Tam giáo Đồng Nguyên dưới các triều đại: Đinh, Lê, Lý, Trần…đã đem lại sự thanh bình, thịnh trị cho đất nước. ... xem tiếp